Poručivanje

 

Knjige šaljemo kurirskim službama na teritoriji Srbije.

Email za naručivanje:  mina@covalentcreative.com

 

Urednica:

Mina Nenadović, nymerija@gmail.com

Prelom i dizajn

Aleksandra Matić, aleksandra.matic.b@gmail.com

Lektura i korektura

Ivana Đorđević, dailoskiivana@gmail.com

Dizajn korica i ilustracije

Filip Drenovaković, @Pamtivek

Izrada sajta

Aleksandar Borić, aleksandar.z.boric@gmail.com

Prevod na engleski

Pavle Leković, pavlelekovic89@gmail.com

Biljana Milovanović, lilovicb@gmail.com

Štampa i povez

Delta Press Mladenovac, deltapress.mladenovac@gmail.com